UBI - Usage Based Insurance

UBI - Usage Based Insurance

Innowacyjny system, wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych

Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych


„Usage Based Insurance” ma na celu zastosowanie telematyki do oceny ilościowej oraz jakościowej stylu jazdy i zachowań kierowcy na drodze w taki sposób, aby możliwe było eliminowanie ryzyka ubezpieczeniowego w szkodach komunikacyjnych. Śmiało można powiedzieć, że wykorzystanie rozwiązań telematycznych rewolucjonizuje rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, ponieważ stanowi bezprecedensową innowację umożliwiającą dużo dokładniejsze dopasowanie składek do ryzyka, niosącą ze sobą możliwość wykorzystania dodatkowych usług zwiększających lojalność klientów i poprawiającą bezpieczeństwo przez ograniczenie liczby wypadków i zapewnienie szybszej pomocy w razie wypadku.

Usage Based Insurance

USAGE BASED INSURANCE jako nowy sposób naliczania składek


System UBI znacznie różni się od dotychczasowych popularnych ubezpieczeń OC i AC.Obecne ubezpieczenia są wyliczane za pomocą statystyk, a ubezpieczyciel nie wie nic o stylu jazdy kierowcy. „Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)” to program badawczy firmy Globtrak Polska we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji.

Korzyści zastosowania Modelu UBI Globtrak

Projekt ma na celu przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu wspierającego ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych, dedykowanego biznesowym flotom pojazdów, czyli ubezpieczenia opartego o sposób użytkowania pojazdu i/lub jazdy kierowcy. Główne korzyści, związane z projektem, to:

  • zidentyfikowanie kierowcy użytkującego pojazd niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie w ramach danej floty pojazdów firmowych,
  • określenie sposobu jazdy w konkretnych warunkach drogowych (natężenie ruchu, pogoda, itp.),
  • zebranie i analizę danych dotyczących sposobu wykorzystania pojazdu (szyna CAN, czujnik przyśpieszenia),
  • zebranie i analizę danych wizyjnych z otoczenia pojazdu (kamery),
  • zebranie i analizę danych dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego