Nawet 500tys. złotych dofinansowania dla rolników na rozwój usług rolniczych w 2022 r.

Od 7 lipca 2022 w ramach działania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej’’ finansowanego z PROW 2014-2022 będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych.

Z dofinansowania, będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Nabór potrwa do 19 sierpnia 2022 r.


W ramach dofinasowania, można skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Moduł  ROLNICTWO PRECYZYJNE GLOBTRAK

Mapowanie Pola, Smart Farming, Baza danych gospodarstwa, Korekcja RTK, Autosterowanie, to tylko część funkcji, które wpływają bezpośrednio na:

  • oszczędność nawozu, paliwa, energii, czasu pracy, ziaren,
  • maksymalną precyzję dawkowania środków ochrony roślin,
  • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie zużycia paliwa, herbicydów oraz śladu węglowego,
  • maksymalne wykorzystanie czasu pracy,
  • zrównoważoną gospodarkę rolną – dbałość o stan gleby, zapobieganie przesuszeniu i erozji,
  • zrównoważoną gospodarkę wodną.

Skontaktuj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się, ile możesz realnie zaoszczędzić dzięki naszej technologii ROLNICTWA PRECYZYJNEGO GLOBTRAK!

Więcej informacji:  Rozwój usług rolniczych – nawet 500 tys. zł dofinansowania i nowe zakresy działalności objęte wsparciem - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nawet 500tys. złotych dofinansowania dla rolników na rozwój usług rolniczych w 2022 r.